Wijzig uw website zelf op elk moment

Het Releaz CMS is een afgeschermd beheersysteem waarmee de website kan worden onderhouden door de opdrachtgever zelf. Via dit systeem kunnen er tekstpagina's, nieuwsberichten, afbeeldingen, documenten, etc. zelf op de website worden gezet, zonder dat er hulp nodig is van Releaz.

releaz cms

Het Releaz CMS is door Releaz zelf ontwikkeld en wordt continu doorontwikkeld. Het systeem werkt via het internet, zodat er vanaf elke computer met een internetaansluiting mee kan worden gewerkt. Op die manier kan de website 24 uur per dag, 7 dagen per week worden onderhouden door de beheerder van de website.

Voordelen Releaz CMS:

Het Releaz CMS is modulair opgebouwd, waardoor het een flexibel systeem is en aan elke wens kan voldoen. De modules kunnen breed worden ingezet, waardoor voor allerlei situaties een oplossing bestaat.

 

Overzicht modules:

Pagina beheer

De module Pagina- & Menubeheer zijn de standaardmodules van het Releaz CMS. Via deze modules kan de menustructuur van de website worden beheerd en kunnen de teksten op pagina's worden beheerd. Teven is het mogelijk om binnen de teksten afbeeldingen en links naar bestanden te plaatsen. Er zit geen limiet aan het aantal pagina's of menuitems, dus de website kan worden uitgebreid met zoveel mogelijk inhoud als wordt gewenst.

Social media

Met de Social Media module houdt u uw Social Media profielen actueel en genereert u bezoekers via de Social Media platformen naar uw eigen website.

Voor de online presentatie van uw organisatie is het belangrijk dat de organisatie actief is. 'Slapende' Social Media profielen of websites helpen niet mee aan de online bekendheid van uw organisatie. Met de Social Media module wordt uw site gelinked aan Social Media platformen. Wanneer u een nieuwsitem op uw website plaatst, wordt dit item direct ook naar de Social Media platformen gestuurd, zodat daar een attentie komt naar uw website. Hiermee creeert u direct de mogelijkheid om bezoekers via de Social Media platformen naar uw site te leiden.

Klik hier voor meer informatie over Social Media.

Extranet

Met de module Extranet krijgt uw website een afgeschermd gedeelte waarop geautoriseerde gebruikers kunnen inloggen. Hiermee creeert u een online omgeving, waar medewerkers bestanden en informatie kunnen uitwisselen. Wanneer uw organisatie beschikt over decentrale werkplekken of medewerkers die veel onderweg zijn, kunt u een extranet gebruiken om informatie uit te wisselen en contact te onderhouden.

Een goed voorbeeld van het gebruik van een Extranet is bijvoorbeeld de Stafsite van Watersportcentrum De Lauwer. Dit watersportcentrum beschikt over instructeurs die door het hele land wonen en periodiek naar het watersportcentrum komen om instructie te geven. Via de Stafsite kan de directie contacten onderhouden en nieuws naar de instructeurs verspreiden op een laagdrempelige manier in een afgeschermde omgeving die alleen voor de instructeurs bereikbaar is via een persoonlijke logincode.

Verzamelingen

Met de module Verzamelingen kan op een eenvoudige manier een verzameling met items worden gecreëerd. Deze verzameling krijgt een naam (bijvoorbeeld Nieuws) en kan vervolgens via de module Paginabeheer worden gekoppeld aan een pagina, zodat deze pagina de items (Nieuwsberichten) laat zien. Tevens kan er per verzameling worden ingesteld om de bezoeker de mogelijkheid te bieden om te reageren op een item.

Verzameling met categorieën Een extra functionaliteit binnen een verzameling is de categorie functie. Met deze functie kunnen er binnen een bepaalde verzameling categorieën worden aangemaakt. Hiermee kan een boomstructuur worden aangemaakt, waardoor er een soort online catalogus ontstaat. De items binnen de verzameling kunnen vervolgens aan een of meerdere categorieën worden gekoppeld, om ze zo op meerdere plekken terug te laten komen. Zo is het dus mogelijk om een item aan de categorie groep 1&2 te koppelen en ook aan groep 3&4

Media albums

Via de module Media albums kunnen er binnen de website media albums worden aangemaakt, die vervolgens via de Paginabeheer module aan een pagina worden gekoppeld. Binnen de albums kunnen foto's en video's worden geupload (meerdere tegelijk) en voorzien worden van een naam of beschrijving.

Gebruikersbeheer

Met de module Gebruikersbeheer wordt het mogelijk om gebruikers aan te maken die kunnen inloggen op een beveiligde omgeving. Tevens is het mogelijk om via het Releaz CMS groepen en rechten aan te maken. De gebruikers kunnen vervolgens aan een groep worden toegewezen, waarbij een gebruiker per groep rechten kan krijgen. Een gebruiker kan bijvoorbeeld tot de groep 'Design' worden toegevoegd, waarbij hij voor die groep de rechten 'Beheerder' kan krijgen.

Vervolgens kunnen groepen en gebruikers aan een pagina worden gekoppeld, zodat alleen een groep of gebruiker toegang heeft tot die pagina.

Bestandsbeheer

Met de module bestandsbeheer kunnen bestanden aan een pagina worden gekoppeld. Op de website worden deze bestanden dan in een aparte sectie op de pagina opgesomd. Via de module Paginabeheer komt er per pagina een optie om de bestanden te koppelen. Tevens is het mogelijk om, i.c.m. de module Gebruikersbeheer, ingelogde gebruikers de mogelijkheid te bieden om zelf bestanden op de pagina's van de website te zetten.

Mailen

Via de module Mailen kan er vanuit het Releaz CMS naar een opgegeven lijst e-mailadressen worden gemaild. Als er beschikking is over de module Gebruikersbeheer kan er ook naar groepen- en of gebruikers worden gemaild.

Volg ons

facebook twitter linkedin youtube

Releaz steunt

Kika
© Internetbureau Releaz in Groningen. Alle rechten voorbehouden.
Sitemap